PROGRAMUTBUD

SCEN

DansDANSKONSERTER, i samarbete med musiker/sångare, poeter, skådespelare, bildkonstnärer

DANSINSLAG, i olika typer av sceniska program

KYRKAN

DANSFRAMTRÄDANDEN, i samband med olika typer av gudstjänster, konserter.

KyrkdansDANSWORKSHOPS, för enskilda grupper och församling.

FÖRELÄSNING, t.ex. om: "Kroppsspråk, självbild och identitet", "Dans - tro - kyrka" och "Kroppen, dansen och livet".

SKOLAN

FORTBILDNING i rörelseskapande aktiviteter för pedagoger verksamma i förskola upp till gymnasium/högskola.

DANSFRAMTRÄDANDEN utifrån olika teman.

DANSWORKSHOPS för elever, kan kombineras i samband med eget dansframträdande.

FÖRETAG, ORGANISATIONER

DANSFRAMTRÄDANDEN, WORKSHOPS, FORTBILDNING, FÖREDRAG

KURSER/WORKSHOPS

BEFRIANDE DANS/RÖRELSE/AVSPÄNNING

 
 
 © Copyright kreativ rörelse 2004-2010. Med ensamrätt.